Gamot at Lunas

Ang paglunas sa pagkalason sa pagkain ay maaaring gamutin nang nasa bahay lamang lalo na kung hindi naman ito malala. Karaniwang gumagaling ang pasyente sa loob ng isang linggo hangga’t ginagawa ang mga sumusunod na lunas:

  • Palitan ang mga nawalang tubig sa katawan. Dahil ang pagkalason sa pagkain ay nagdudulot ng pagtatae at pagsusuka, maraming tubig ang nawawala sa katawan. Upang maiwasan ang dehydration, gawin ang mga sumusunod:
   1. Uminom ng tubig pagkatapos dumumi. Iminumungkahi ng mga doktor na uminom ng kahit 200 ml o isang basong tubig tuwing matatapos dumumi. Nakatutulong ito upang mapalitan agad ang nailabas na tubig mula sa katawan.
   2. Uminom ng tubig nang paunti-unti pagkatapos sumuka. Kung ang pasyente naman ay nagsusuka, iminumungkahi rin na uminom ng 200 ml na tubig pagkatapos sumuka. Subalit, maghintay ng 5-10 minuto bago ito inumin. Mas mainam din na inumin ang tubig nang paunti-unti sapagkat ang biglaang pag-ubos ng isang baso ng tubig ay maaaring mag-trigger ulit ng pagsusuka.
   3. Uminom ng oresol. Ang oresol ay isang uri ng inumin na mainam para sa mga nagtatae at nagsusuka. Nakatutulong ito upang mapalitan ang mga nawalang tubig at electrolytes o asin sa katawan. Ang oresol ay nabibili bilang isang maliit na pakete na may lamang powder at hinahaluan lamang ito ng malinis na tubig. Ang iba’t ibang mga brand ng oresol ay mayroong iba’t ibang dosage at paraan ng paghahalo. Sundin lamang ang nakalagay sa gabay sa kanilang mga pakete.
   4. Uminom ng mga fruit juice o sports drink. Maaari ring uminom ng mga fruit juice o sports drink upang mapalitan ang mga nawalang tubig sa katawan. Siguraduhin lamang na ang mga iinumin ay hindi masyadong matamis.
   5. Humigop ng maraming sabaw. Nakapagdudulot din ng ginhawa sa tiyan ang paghigop ng mainit na sabaw. Iwasan lamang ang mga sabaw na masyadong maraming pampalasa o kaya naman ay maaanghang na mga sabaw.
  • Kumain nang wasto. Noong una, iminumungkahi ng mga doktor na huwag muna kumain hangga’t hindi nailalabas o naidudumi ang lahat ng nakalalasong sangkap sa katawan. Subalit ngayon, maaari nang kumain ang pasyente kung siya ay nagugutom. Nakatutulong ito upang sumigla agad ang pasyente at gumaling mula sa kondisyon. Tandaan lamang ang mga sumusunod na paalala:
   1. Kumain muna ng malalambot at hindi gaanong malalasang pagkain sa mga unang araw ng pagsusuka at pagtatae. Kung masigla-sigla na ang katawan, maaaring kumain na ng mga pang-araw-araw na pagkain.
   2. Iwasang kumain ng mga pagkaing mamantika, masesebo, at maaanghang. Ang mga ito ay maaaring makapagpairita ng tiyan at magpalala ng pagtatae. Makatutulong din ang pag-iwas sa mga inuming mayroong caffeine upang maiwasan ang pagdanas ng dehydration.

Kung ang pasyente ay may malubhang kondisyon, ang mga lunas sa bahay na nabanggit ay hindi magiging sapat. Sa ganitong sitwatsyon, dapat dalhin agad ang pasyente sa ospital upang malapatan ng wastong lunas. Kadalasang kasama dito ang mga susmusunod:

 • Pag-inom ng gamot. Ang doktor ay maaaring magreseta ng mga gamot upang maibsan ang mga sintomas ng pasyente. Maaaring magreseta ang doktor ng loperamide upang mabawasan ang dalas ng pagtatae. Kung naman ang masakit ang ulo ng pasyente at kung siya ay nilalagnat, maaaring magreseta rin ang doktor ng ibuprofen at Bukod sa mga gamot na ito, maaari ring bigyan ang pasyente ng antibiotic kung natukoy na ang sanhi ng pagkalason sa pagkain ay mga bacteria.
 • Pagkakabit ng suwero. Upang mabilis na mapalitan ang mga nawalang tubig sa katawan, ang pasyente ay kakabitan din ng suwero. Maaari ring gamitin ang suwero bilang daanan ng ibang ituturok na gamot.