Gamot at Lunas

Image Source: www.health.harvard.edu

Karaniwan, ang pagtitibi (constipation) ay kusa na lamang nawawala nang hindi ginagamitan ng lunas at na walang panganib sa kalusugan.

Para sa pabalik-balik na pagtitibi, ang nirerekomendang mga lunas ay ang mga sumusunod:

  • Pagbabago sa uri ng pamumuhay
  • Regular na pag-eehersisyo
  • Pag-inom ng maraming tubig
  • Pagpili ng mga pagkaing mayaman sa fiber

Bukod sa mga nasa itaas, ang iba pang mga lunas para sa constipation ay ang mga sumusunod:

Paggamit ng mga laxative. Tumutulong ang mga ito sa pagpipiga ng mga kalamnan sa mga bituka. Ang mga halimbawa ng mga stimulants ay ang Correctol, Dulcolax, at Senokot.

Paggamit ng lubricants. Ang mga lubricants ay nakatutulong para dumulas ang mga dumi para mabilis na mailabas ang mga ito. Maaaring gamiting lubricant ang mga mineral oils.

Paggamit ng mga pampalambot ng dumi. Tumutulong ang mga ito para maging basa ang mga dumi. Ang mga halimbawa nito ay ang Colace at Surfak.

Paggamit ng mga osmotics. Tumutulong ang mga ito sa paggalaw ng likido sa malaking bituka. Ang mga halimbawa nito ay ang Cephulac, Sorbitol, at Miralax.

Paggamit ng saline laxatives. Nakatutulong ang mga ito na padaluyin ang tubig papunta sa malaking bituka. Kabilang sa mga ito ang milk of magnesia.

Paggamit ng mga chloride channel activators. Ang mga gamot na ito ay nirereseta. Kabilang sa mga ito ang lubiprostone.