Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang blepharitis ay madali lamang malunasan sa bahay sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng mga mata. Subalit, maaari pa ring magreseta ang doktor ng ilang mga gamot upang maibsan ang ilang mga sintomas. Upang mabilis na gumaling ang kondisyon, ang doktor ay maaaring magbigay ng mga sumusunod na lunas:

  • Linisin ang mga talukap. Iba’t iba ang mga paraan kung paano linisin ang mga talukap. Maaaring gumamit lamang ng maligamgam na tubig o kaya naman ay hahaluan ito ng baby shampoo o mild soap. Gumamit ng malinis na bimpo sa paglilinis ng mga talukap. Basain ito ng maligamgam na tubig o tubig na may halong sabon at ipahid ito sa mga talukap nang nakasara. Kung ang mga mata naman ay nagmumuta at naglalangib, maaaring ipatong muna ang basang tuwalya sa mga mata ng ilang mga minuto upang lumambot ang mga muta. Kapag malambot na ang mga muta, saka ito pahirin. Ang maligamgam na basang tuwalya ay nakapagdudulot din ng ginhawa sa mga mata sapagkat ang mainit-init na temperatura ay nakatutulong sa pagpapaluwag ng mga baradong oil gland na nakapagpapabawas ng pamamaga.
  • Paggamit ng mga steroid treatment. Ang mga steroid treatment ay nakatutulong sa pagtanggal ng pamamaga ng anumang bahagi ng katawan. Maaaring magreseta ang doktor ng steroid ointment upang ipahid ito sa mga namamagang talukap. Maaari ring patakan ang mga mata ng mga steroid eye drop upang maibsan ang pamumula, pangangati, at pagkairita ng mga mata.
  • Paggamit ng mga antibiotic. Upang hindi kumalat at lumala ang impeksyon sa mata, maaari ring magreseta ang doktor ng mga antibiotic. Maaaring ito ay isang uri ng tableta, ointment, o eye drop.

Ang blepharitis ay mabilis lamang gumaling lalo na kung hindi nakakalimutan ang paglilinis sa mga mata at paggamit ng mga gamot. Habang naggagamot pa sa kondisyon, huwag munang maglagay ng mga makeup sa mukha, lalo na ang mga eye liner.