Gamot at Lunas  

Image Source: unsplash.com

Ang simpleng mga kaso ng tonsillitis ay maaaring malunasan kahit nasa bahay lamang. Upang gumaling sa kondisyong ito, maaaring gawin ang mga sumusunod:

  • Pag-inom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakatutulong upang maalis ang mga mikrobyong nananatili sa mga Bukod dito, nakatutulong ito upang hindi manuyo ang lalamunan. Sapagkat kung manunuyo ito, lalo lamang itong magdudulot ng iritasyon sa pasyente.
  • Pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin. Ito ay nakatutulong upang mabawasan ang pananakit ng lalamunan. Dagdag dito, ang asin ay may kakayanang pumuksa ng mga mikrobyo gaya ng
  • Pagsipsip ng mga throat lozenge. Ang mga throat lozenge ay parang mga kendi na nabibili sa mga botika kahit walang reseta ng doktor. Naglalaman ito ng mga gamot na nakatutulong upang mapuksa ang mga mikrobyo sa lalamunan at maalis ang pananakit at pamamaga nito.
  • Pag-inom ng mga gamot. Maaari ring uminom ng mga gamot ang pasyente upang malunasan ang mga sintomas na kanyang nararamdaman. Kung may nararamdamang anumang pananakit at lagnat, maaaring uminom ng paracetamol o Hindi na rin nangangailangan ang mga gamot na ito ng reseta ng doktor. Subalit, kung ang tonsillitis ay dulot ng bacteria, kailangang kumonsulta sa doktor upang maresetahan ng angkop na antibiotic.
  • Pagpapalakas ng resistensya. Upang gumaling sa kondisyon, kailangang magpalakas ng resistensya ang pasyente. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagtulog nang sapat at pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa bitamina C.
  • Pagsasailalim sa tonsillectomy. Kung ang tonsillitis ay malubha na o paulit-ulit, maaaring magmungkahi ang doktor na sumailalim ang pasyente sa tonsillectomy. Ito ay isang uri ng operasyon kung saan tinitistis ang mga tonsil.

Bagama’t ang tonsillitis ay maaaring malunasan sa bahay lamang, iminumungkahi na kumonsulta sa doktor kapag ang pamamaga at pananakit ng mga tonsil ay hindi nababawasan sa loob ng 24 hanggang 48 na oras. Iminumungkahi rin na kumonsulta sa doktor kung nakararanas ng matinding panghihina at hirap sa paghinga.