Ang pananakit ng leeg o stiff neck ay isang karaniwang kondisyon na maaaring maranasan kapag mali ang naging postura o posisyon ng ulo sa pagtulog. Dahil dito, nahihirapang igalaw ang ulo, lumingon, yumuko o kaya ay tumingala. Ang pangunahing naapektohan sa kondisyon na ito ay ang buto sa leeg at kalamnan at ligaments na nagdudugtong sa mga butong ito. Sa mga malalalang kaso, ang pananakit ng leeg ay maaaring umabot sa balikat, itaas na bahagi ng likuran, o kaya sa mga braso.

Ano ang mga karaniwang dahilan ng pananakit ng leeg?

Ang pinakakaraniwang dahilan ng stiff neck ay ang pangangawit ng mga kalamnan ng leeg o kaya naman ay muscle spasm sa bahaging ito. Ang pangangawit na ito naman ay maaaring dahil sa mga sumusunod:

  • Maling pustura habang nanonood, nagbabasa, o nagtatrabaho.
  • Pagtulog na may sobrang mataas o sobrang mababang unan.
  • Pagtulog na nakaupo at nakayuko.
  • Naka-palumbaba nang matagal
  • Sobrang trabaho at ehersisyo na nakakapagod sa ulo at leeg

Maaari ring magdulot ng pananakit ng leeg ang mga ‘di inaasahang aksidente, pagkabigla sa kilos ng leeg, nasobrahan sa pag-lingon, o pagtama ng matigas na bagay sa leeg at iba pa.

Ano ang maaaring komplikasyon ng pananakit ng leeg?

Kung ang pananakit ng leeg ay tumagal at lalong tumitindi sa paglipas ng mga oras, maaaring ito ay dulot na ng mas seryosong kondisyon. Maaaring may naipit na ugat (nerve root compression), bali o fracture sa buto sa leeg, wala sa tamang pwesto ang buto o dislocation, o kaya ay pagkasira ng disks sa buto sa leeg. Ang mga kondisyon ito ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal sapagkat kapag napabayaan, maaaring humantong ito sa permanenteng pagkaparalisa.