Ang pasma ay isang karamdaman kung saan ang mga kasu-kasuan at kalamnan ay biglaang makakaranas ng pagkirot o hindi komportableng pakiramdam. Walang eksaktong katumbas na kahulugan ang pasma sa Ingles o sa modernong Medisina, subalit ang salitang ito ay maaaring nag-ugat sa salitang “spasm”. Ang kaugnayang ito ay pinalalim pa ng makabagong paliwanag mula sa modernong Medisina na ang pasma ay maaaring dulot sa kapaguran ng mga kalamnan o “musculoskeletal spasm”.

Ano ang sanhi ng pasma o muscle spasm?

Ang tinuturong dahilan ng pagkapasma ng kalamnan ay ang kakulangan ng tubig (dehydration) at electrolytes sa katawan. Ito ay maaaring dahil din sa pagkapagod o sobrang pagtatrabaho (over fatigue) ng mga kalamnan. Maaaring ito rin ay dulot ng ibang sakit gaya ng myotonia, o kaya naman ay dulot ng kakulangan sa ilang enzymes ng katawan gaya ng myophosphorylase, phosphorylase b kinase, phosphofructokinase, phosphoglycerate kinase, at lactate dehydrogenase.

Ayon naman sa klasikong paniniwala, ang pagkapasma ay konektado din sa biglaang pababago ng temperatura sa paligid ng kalamnan. Halimbawa, kung nagtrabaho ng matagal at biglaang babasain ng malamig na tubig ang bahagi ng kalamnan na napagod, mararanasan ang pagkapasma. Bagaman ang paniniwalang ito ay hindi suportado ng siyentipikong pag-aaral. Ayon pa kay Propesor Michael Tan ng UP, ang pasma ay maaaring isang paraan ng katawan upang ipahiwatag na nasosobrahan na ito sa trabaho.

Sino ang maaaring ma-pasma?

Ang pagkakaranas ng pasma ay maaaring maranasan ng kahit na sino. Wala itong pinipiling edad o kasarian.