Ano ang paso o burns?

Ang paso ay tumutukoy sa pinsala sa balat o sa anumang bahagi ng katawan na kadalasang dulot ng pagkakadikit sa mainit na bagay, o kaya ay dulot ng radiation, kuryente, pagkakakiskis (friction), o matapang na kemikal. Depende sa lala ng pagkakapaso, ito ay maaaring magdulot bahagyang pinsala na madaling malunasan, o kaya ay grabeng pinsala na maaaring makamatay.

Gaano kalaganap ang mga kaso ng paso?

Ayon sa World Health Organization, ang pagkakapaso ay isang nakababahalang problemang pangkalusugan na humahantong sa pagkamatay ng humigit kumulang 265,000 na mga indibidwal kada taon sa buong mundo. At karamihan ng mga kaso nito ay mula sa rehiyong Timog Silangang Asya kung saan kabilang ang Pilipinas.

Image Sourc: medicalnewstoday.com

Ano ang mga posibleng sanhi ng paso?

Sinasabing ang pagkakapaso sa balat at iba pang bahagi ng katawan ay karaniwang dulot ng mga sumusunod:

 • Mainit na likido (bagong kulo na tubig)
 • Mainit na bagay (plantsa, lutuan)
 • Apoy

Ang iba pang mga tinuturong sanhi ng pagkakapaso sa katawan ay ang sumusunod:

 • pagtama ng radiation sa katawan
 • pagkakakuryente
 • pagkiskis ng bahagi ng katawan sa isang bagay
 • Iritasyon mula sa matapang na kemikal

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng panganib ng pagkakapaso?

Maraming salik ang tinututring na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakapaso. Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Trabaho na malapit sa panganib ng sunog (pagluluto sa kusina, mga pabrika, gasulinahan)
 • Mga tirahan na walang sapat na kaligtasan mula sa sunog
 • Pagkakaroon ng mga sakit kung saan nawawalan ng kontrol sa pagkilot (epilepsy, peripheral neuropathy)
 • Madalas na pag-inom ng alak at paninigarilyo
 • Paggamit ng mga likido na madaling magliyab (kerosene)