Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Upang maibsan ang mga sintomas ng presbyopia, ang mga doktor ay maaaring magmungkahi ng mga sumusunod na lunas sa pasyente:

  • Magsuot ng mga salamin o contact lens. Upang luminaw ang paningin sa malapitan, maaaring magsuot ng mga salamin o contact lens. Maaari subukang gumamit ng mga reading glasses na hindi nangangailangan ng preskripsyon ng doktor. Kung hindi nais magsuot ng mga salamin, maaari ring magsuot ng mga contact lens. Subalit, kung ang mga mata ay palaging naiirita at nanunuyo, hindi angkop na gamitin ang mga contact lens. Mas mainam na gumamit na lamang ng mga salamin upang hindi magkaroon ng impeksyon o iba pang mga problema sa mga mata.
  • Operasyon. Maaari ring sumailalim sa isang operasyon o pagtitistis ang pasyente kung nais niyang magkaroon ng pangmatagalang solusyon para sa kanyang lumalabong paningin. Subalit, maaari itong magdulot ng iba’t ibang mga komplikasyon, lalo na kung hindi maaalagaang mabuti ang mga sugat na natamo ng mata sa operasyon. Ilang lamang sa mga uri ng operasyong maaaring isagawa sa pasyente ay ang conductive keratoplasty (CK), laser-assisted in-situ keratomileusis (LASIK), at refractive lens exchange. Bagama’t iba’t ibang uri ito ng mga operasyon, iisa lamang ang layunin ng mga ito at ito ay ang mapalinaw ang paningin ng pasyente.

Ang presbyopia ay isang hindi-nakababahalang kondisyon sa mata. Subalit, kung nakararanas ng paglabo ng paningin sa pagtanda, iminumungkahing magpakonsulta kaagad sa doktor. Maaaring ito ay sintomas ng ibang nakababahalang sakit sa mata at magresulta sa permanenteng pagkabulag kung hindi maaagapan.