Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Iba’t iba ang mga paraan upang magamot ang psoriasis. Batay sa tindi ng kondisyon, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

  • Pagpapahid ng mga losyon, cream, o ointment. Ginagamit ang mga ito upang mabawasan ang pangangati, pangangapal, pamumula, at pangangaliskis ng balat. Ilan lamang sa mga pangkaraniwang ipinapahid na gamot para sa mga taong may psoriasis ay salicylic acid, steroid-based cream, calcitriol, calcipotriene, coal-tar ointment, at prescription retinoid.
  • Pagsasailalim sa light therapy. Sa kabuuan, ang light therapy ay ang paglalantad ng mga apektadong bahagi ng katawan sa ultraviolet (UV) light. Batay sa mga pag-aaral, ang UV light ay nakatutulong upang humupa ang mga patsi-patsi sa katawan dahil mas lumalakas ang resistensya ng pasyente at mas dumadami ang produksyon ng katawan ng vitamin D o bitamina D. Malaki ang naitutulong ng bitamina D upang mabawsan ang pamamaga ng balat. Ilan lamang sa mga uri ng light therapy na maaaring isagawa sa pasyente ay dug psoralen combined with ultraviolet A light (PUVA), ultraviolet B light (UVB), at narrow-band UVB therapy.
  • Pag-inom o pagturok ng gamot. Kadalasan, nalulunasan na ng mga losyon, cream, ointment, at light therapy ang Subalit kung hindi pa rin bumisa ang mga pamamaraang ito, maaaring magreseta ang doktor ng iniinom o itinuturok na mga gamot. Kabilang dito ang methotrexate, oral retinoid, at biologics.

Bukod sa mga nabanggit, maaari ring makatulong ang mga sumusunod na home remedy:

  • Paliligo gamit ang Epsom salt. Ang Epsom salt ay isang uri ng asin na inilalahok sa tubig at ginagamit pampaligo. Nakatutulong ito upang maalis ang pangangati at pangangaliskis ng balat.
  • Pagpapahid ng gel ng aloe vera o sabila. Kilala ang sabila bilang pampakinis ng kutis. Ang gel kasi nito ay may mga antioxidant, bitamina A at C, pati na rin anti-inflammatory.
  • Paggamit ng capsaicin cream. Ang capsaicin ay sangkap na karaniwang matatagpuan sa mga sili. Ang init na naidudulot nito ay nakapagpapahupa ng mga patsi-patsi sa balat.

Bagama’t ang mga home remedy na nabanggit ay nakatutulong upang maibsan ang mga sintomas ng psoriasis, ang mga ito ay hindi gaanong mabisa. Mas mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor at magpareseta ng mga gamot upang mabilis na malunasan ang mga sintomas.