Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

May ilang paraan para gamutin ang pterygium. Maaari itong gamutin gamit ang mga gamot na ipinapatak sa mata o kaya ay ng ointment na nilalagay sa mga ito. Maaari rin namang operahan ang mata sa mga malalalang kaso nito.

Ang ilan pa sa mga mapagpipiliang paraan ng paglunas sa sakit na ito ay ang mga sumusunod:

  • Proteksyon laban sa sikat at ultraviolet rays ng araw. Sa mga banayad na kaso ng pterygium kung saan wala namang idinudulot na problema sa paningin, maaaring ipayo ng doktor ang pagsusuot ng sumbrero o kaya ay ng sunglass kapag naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga ganitong uri ng proteksyon sa mga mata, maaaring gumaling ang mga ito mula sa Subalit, sa pagpili ng sunglass, mas mainam na gamitin ang uri na tumatakip maging sa gilid ng mga mata.
  • Mga gamot na ipinapatak at ointment. May mga uri ng gamot sa mata na ipinapatak o kaya ay ipinapahid na kagaya ng mga ointment. Ang mga ito ay nagbibigay-ginhawa at pinadudulas ang cornea. Para naman sa malalang pamamaga, maaaring ipayo ng doktor ang paggamit ng steroid na uri ng gamot sa mata. Subalit, dapat tandaan na hindi ginagamot ng mga ito ang pterygium. Nilulunasan lamang ng mga ito ang mga sintomas ng sakit na ito.
  • Operasyon. Ang tanging paraan upang maalis ang pterygium ay ang operasyon. Sa pamamagitan ng eye surgeon, maingat na inaalis ang pterygium mula sa mga mata bago pa ito kumalat sa cornea. Kapag hindi kaagad naalis, maaaring magdulot ng pagpepeklat sa cornea ang sakit na ito na magbubunga naman ng pagkakaroon ng problema sa paningin.