Gamot at Lunas

Kapag hindi gaanong malala ang pulmonary stenosis ng pasyente, ito ay hindi na nangangailangan pa ng lunas. Subalit, ipinapayo pa rin ng mga doktor na ang pasyente ay sumailalim sa regular na pagpapakonsulta upang mabantayan ang kondisyon.

Para naman sa mga pasyenteng may malalang pulmonary stenosis, ang doktor ay maaaring magbigay ng mga sumusunod na gamot:

  • Prostaglandin. Ang prostaglandin ay nakatutulong upang umayos ang pagdaloy ng dugo mula sa right ventricle papuntang pulmonary artery.
  • Blood thinner. Kung may namumuong dugo sa ugat ng puso, maaaring magreseta ang doktor ng blood thinner upang matunaw o lumabnaw ito.
  • Water pill. Kung minsan, nagkakaroon din ng sobrang tubig sa daluyan ng dugo kapag may problema ang puso. Sa ganitong kondisyon, ang doktor ay maaaring magreseta ng water pill upang maiihi ang labis na tubig sa katawan.
  • Anti-arrhythmic drug. Ang anti-arrhythmic drug ay nakatutulong upang makontrol ang iregular na pagtibok ng puso. Maaari nitong pabagalin ang pagtibok ng puso nang sa gayon ay hindi ito gaanong mapagod.

Ang mga nabanggit na gamot ay hindi naisasaayos ang istruktura ng problemadong pulmonary valve. Upang maisaayos ito, ang pasyente ay maaaring sumailalim sa mga sumusunod:

  • Balloon valvuloplasty. Ang balloon valvuloplasty ay hindi isang uri ng operasyon. Isa itong cardiac catheterization procedure na kung saan ang doktor ay magpapasok ng maliit na tubo o catheter sa bandang singit ng pasyente upang mapasok ang ugat papuntang pulmonary valve. Gamit ang isang screen o monitor, magagabayan ang pagpasok ng catheter na may nakasingaw na lobo sa loob ng ugat. Pagkarating sa pulmonary valve, bobombahan na ito ng hangin upang ang nangapal na kalamnan ng pulmonary valve ay masiksik sa gilid at maipalawak ang daluyan ng dugo.
  • Open-heart surgery. Kung ang kondisyon ay hindi makakayanan ng balloon valvuloplasty lamang, ang pasyente ay isasailalim sa isang open-heart surgery. Sa operasyong ito, ang surgeon ay bubuksan ang dibdib ng pasyente upang makita at maayos ang pulmonary valve.