Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Sa karaniwan, ang pagkakaroon ng butas sa puwet ay hindi na nangangailangan ng malawakang paggagamot. Maaari ring bawasan ang mga sintomas nito o lunasan sa pamamagitan ng mga pamamaraang madaling gawin kahit sa tahanan. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod:

  • Pag-inom ng maraming tubig o likido
  • Paggamit ng mga over-the-counter na mga laxative o pampalambot ng dumi
  • Pag-inom ng mga fiber supplement o kaya ay pagkain ng mga gulay at prutas na mayaman sa fiber
  • Paglubog sa ibabang bahagi ng katawan sa may baywang sa maligamgam na tubig upang pakalmahin ang mga kalamnan at pagandahin ang pagdaloy ng dugo sa may puwetan
  • Paglalagay ng nitroglycerin sa apektadong bahagi upang malunasan ang pamamaga nito
  • Paglalagay ng ipinapahid na mga pain reliever para magbigay ginhawa sa butas ng puwet
  • Paglalagay ng mga channel blocker na uri ng ointment na nagpapakalma sa mga sphincter ng kalamnan na tumutulong sa mas mabilis na paggaling ng punit sa puwet
  • Pagtuturok ng Botox sa apektadong bahagi ng puwet upang mapigilan ang paghilab ng mga kalamnan sa paligid nito
  • Pagsasailalim sa anal sphincteroctomy na isang uri ng operasyon kung saan ang anal sphincter ay ginagawan ng maliit na hiwa upang mapakalma ito