Gamot at Lunas

Upang maibsan ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis, ang mga doktor ay karaniwang nagrereseta ng mga sumusunod na gamot:

  • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ang NSAIDs ay nakatutulong upang mabawasan ang pananakit at pamamaga ng mga kasu-kasuan. Halimbawa ng NSAIDs na mabibili nang walang preskripsyon ng doktor ay ibuprofen at Subalit, kung ang mga over-the-counter meds na ito ay hindi mabisa, maaaring magreseta ang doktor ng mas mabisang NSAIDs gaya ng celecoxib.
  • Mga corticosteroids. Ang corticosteroids ay ginagamit din upang mabawasan ang pananakit at pamamaga ng mga kasu-kasuan. Subalit, kumpara sa NSAIDs, mas mabilis itong umepekto.
  • Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). Ang DMARDs ay grupo ng mga gamot na nakatutulong upang mapigilan ang paglala at pagkalat ng rheumatoid arthritis sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Nabibilang sa mga DMARDs ang methotrexate, hydroxycholoroquine, sulfasalazine, leflunomide, cyclophosphamide, at Ang mga DMARDs ay mga tableta lamang kaya madali itong inumin.
  • Mga biologic. Ang mga biologic ay katulad ng DMARDs, subalit mas mabilis ang epekto nito sapagkat ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng turok o suwero.
  • Mga JAK inhibitor. Ang mga JAK inihibitor ay bagong kategorya ng DMARDs. Maaari itong ibigay kung ang DMARDs ay hindi epektibo sa pasyente. Gaya ng DMARDs, ang mga JAK inhibitor ay uri ng tableta.

Bukod sa gamot, maaari ring sumailalim sa operasyon ang taong may rheumatoid arthritis lalo na kung ito ay malala na. Isa ang joint replacement surgery sa mga operasyong maaaring isagawa.