Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Batay sa uri ng thyroid disease, ang doktor ay maaaring magmungkahi ng alinman sa mga sumusunod na lunas:

  • Man-made thyroid hormone. Kung ang pasyente ay may hypothyroidism, maaaring resetahan siya ng man-made thyroid hormone upang dumami ang thyroid hormone sa katawan. Isa sa mga kilalang man-made thyroid hormone ay ang Kailangang regular ang pag-inom ng gamot na ito upang maibsan ang mga sintomas.
  • Anti-thyroid medication. Kung ang pasyente naman ay may hyperthyroidism, maaaring magbigay ang doktor ng mga anti-thyroid medication gaya ng methimazole upang mabawasan ang labis na produksyon ng thyroid hormone.
  • Radioactive iodine. Ang radioactive iodine ay nakatutulong din upang maibsan ang mga sintomas ng Isa itong uri ng tableta na nakatutulong upang puksain ang labis na selula ng thyroid gland.
  • Beta blocker. Maaari ring makaranas ang mga pasyenteng may thyroid disease ng altapresyon. Dahil dito, maaari rin silang resetahan ng mga beta blocker upang bumagal ang pagtibok ng puso at umayos ang presyon ng dugo.
  • Operasyon. Ang anumang operasyon na may kinalaman sa thyroid gland ay tinatawag na thyroidectomy. Maaaring isagawa ito sa mga pasyenteng may hyperthyroidism at bosyo. Sa thyroidectomy, maaaring bawasan lamang ang thyroid gland upang humina ang produksyon nito ng thyroid hormone. Sa bosyo naman, kailangang tanggalin ang mismong bukol.

Kapag itinigil ang pag-inom ng mga gamot para sa thyroid disease, maaaring bumalik ang mga sintomas. Upang hindi na bumalik pa ang mga ito, ang doktor ay magrereseta ng mga maintenance medication. Bukod dito, kahit naoperahan na ang pasyente, maaari pa ring magkaproblema ang thyroid gland. Dahil dito, iminumungkahi na sundin ang lahat ng ipapayo ng doktor.