Gamot at Lunas

Kapag ang tao ay nahawahan ng SARS virus, mangangailangan siya ng agarang lunas para rito. Subalit, mula pa noong unang umiral ang sakit na SARS ay wala pang uri ng gamot na naging mabisa laban dito.

Ang isa sa mga paraan ng pagpigil sa pagkalat ng sakit na ito ay ang barrier technique, kung saan kapuwa ang may sakit at ang mga tao sa paligid nila ay pinagsusuot ng face mask at mga goggle.

Maaari ring bigyan ang pasyente ng supportive care sa pamamagitan ng mga gamot na tumutulong upang mabawasan ang epekto ng mga sintomas ng sakit na ito, katulad ng lagnat at ubo.