Ano ang singaw?

Ang singaw o mouth sores ay isang kondisyon kung saan may bahagi ng bibig na nagiging mahapdi. Ang mga singaw ay maaaring matagpuan sa gilagid (gums), sa likod ng labi (lips), o dila (tongue) o anumang bahagi ng bibig. Ito’y karaniwang hugis bilog na bahagyang pailalim at maaaring mas maputi ang kulay kung ikukumpara sa mapulang bahagi bibig.

Ano ang sanhi ng singaw?

Ang singaw ay maaaring sanhi ng pagkakagat ng sariling dila o labi, o anumang iritasyon sa bibig, gaya ng pagkatusok ng pagkain gaya ng buto ng isda, pagkapaso mula sa mainit na inumin o pagkain, o masyadong marahas na pagsisipilyo.

Maaari ring dahilan ang mga impeksyon gaya ng Herpes Simplex Virus, o kaya mga gamot gaya ng Aspirin. Maaaring magdulot sa singaw ang ibang mga sakit o kapaguran. Bagamat walang ebidensya, ayon sa mga obserbasyon ng mga matatanda, ang pagbabago sa klima o temperatura ay naiuugnay rin sa singaw. Kaya nga “singaw” ang tawag dito: singaw na nagmula sa mainit na panahon o matingkad na sikat ng araw ay sya ring sanhi ng singaw.

Paano maiiwasan na magkaroon ng singaw?

Image Source: www.freepik.com

Simple lamang ang mga hakbang upang maiwasan ang singaw: Huwag manigarilyo, magsipilyo ng dalawang beses sa isang araw, maging maselan sa pagsisipilyo at maging maingat at dahan-dahan sa pagnguya. Iwasan din ang ma-stress.

Buod: Ang pagkakaroon ng singaw ay isang normal na pangyayari at hindi dapat ikabahala. Kusa itong mawawala ngunit may mga hakbang na maaaring makatulong na mawala ang sintomas ng singaw.