Gamot at Lunas

Sa lahat ng mga stage ng sakit na sipilis (syphilis) ay nirerekomenda ang paggamit ng antibiotic na penicillin. Tandaang walang nabibiling over the counter na gamot para sa sakit na ito. Tanging ang irereseta lamang ng doktor na mga antibiotic ang dapat na gamitin laban dito.

Lunas para sa buntis na may sipilis

Ang bacterium na nagdudulot ng sipilis ay maaaring maipasa sa sanggol na ipinagbubuntis ng isang babaeng mayroong sakit na ito. Sa ganitong sitwasyon, higit na kailangan niya ang lunas para rito. Kaya, mangangailangan din siya ng penicillin. Subalit, kung may allergic reaction ang babaeng buntis sa gamot na ito, mangangailangan ng hindi pangkaraniwang paraan upang ma-administer ang antibioitic sa kaniya.