Ano ang Sunburn?

Ang sunburn o ang pagkasunog ng balat dahil sa araw ay simpleng konsepto na kayang intindihin ng lahat—nasusunog ang ibabaw na patong ng balat dahil sa tagal ng pagkakabilad sa araw. Ang kondisyong ito ay karaniwan at talagang kapansin-pansin lalo na sa panahon ng tag-araw o summer. Nagaganap ito kapag ang isang indibidwal ay nanatili ng mahabang panahon sa ilalim ng sikat ng araw kung saan ang radiation mula dito ay tumatama sa mismong balat na humahantong naman sa pagkasunog ng ibabaw na patong nito. Sa una, ang nasunog na balat mapapansing iba sa karaniwang kulay ng balat na maaaring mamula-mula o nangingitim. Kasabay nito, makararamdam din ng hapdi sa bahagi ng balat na nasunog.

Ano ang maaaring mangyari sa balat na nasunog?

Sa mga simpleng kaso ng sunburn, ang balat na nasunog ay maaaring mamula-mula o nangingitim at mahapdi sa simula. Ngunit sa paglipas ng ilang araw, ang balat na nasunog ay magsisimulang matuklap at magdudulot ng matinding pangangati sa balat. Ang pagtuklap ng balat ay magtutuloy-tuloy hanggang sa tuluyang mawala ang mga nasunog na bahagi ng balat. Sa mga mas malalang kaso naman, kung saan ang isang indibidwal ay nanatili nang mas matagal sa pinaka matinding kainitan ng araw, ang balat ay maaaring mamanas, at magkasugat-sugat na parang paltos, at maaaring makaramdam ng mga sintomas ng lagnat. Kung mas malala pa, maaaring dumanas ng mga malubhang komplikasyon.

Anong komplikasyon ang maaaring kahantungan ng sunburn?

Ang pagkakadanas ng matinding pagkasunog ng balat ay maaaring humantong sa mas malalang kondisyon sa balat gaya ng kanser o melanoma. Ang kanser sa balat ay maaaring mabuo mula sa matagal na pagtama ng UV rays sa balat kung saan maaaring mabago ang istraktura ng mga DNA at magpasimula ng pagkakaroon ng cancer cells. Ang dalas at matagal na pagkakabilad din ay nagdudulot ng maaagang pagtanda ng balat gaya ng pangungulubot.

Sino ang may mas mataas na posibilidad na ma-sunburn?

Ang pagkakasunog ng balat ay depende sa tindi ng sikat ng araw at kung gaano katagal nanatili sa ilalim nito. Ngunit bukod dito, may koneksyon din ang kulay ng balat sa bilis at tindi ng epekto ng sunburn. Mas mabilis na naaapektohan ng sinag ng araw ang mga taong mapuputi at may blonde na buhok kaysa sa mga taong maitim ang balat at buhok. Dahil ito sa melanin, ang pigment na nagbibigay kulay sa balat at buhok, na nagsisilbing karagdagang proteksyon ng balat laban sa radiation ng araw. Kaya naman, ang mga taong albino o anak-araw ay higit na mabilis masunugan ng balat. Basahin ang artikulo tungkol sa kakaibang kondisyong genetiko na albinism.

Paano makaiwas sa sunburn?

Simple lang ang mga hakbang para makaiwas sa pinsalang dulot ng araw. Narito ang ilan sa mga ito:

  • Iwasang lumabas ng bahay sa oras na pinaka-matindi ang sikat ng araw. Ito ay mula 10 AM hanggang 4 PM.
  • Kung matindi ang sikat ng araw, magsuot ng mga damit gaya ng may mahahabang manggas at pantalon. Makabubuti rin ang paggamit ng payong, sombrero at shades sa mata.
  • Ugaliin din ang paglalagay ng mga sunscreen lotion na may mataas na SPF.