Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Ang tigdas-hangin ay karaniwang nagtatagal lamang ng 3 araw at maaari rin itong kusang mawala. Hindi rin gaanong malubha ang mga sintomas nito kung ang naapektuhan ay isang malusog na bata o matanda. Wala namang kailangang ibigay na antibiotic o antiviral medication para rito. Upang gumaling sa sakit na ito, maaaring gawin ang mga sumusunod:

 • Pag-inom ng gamot sa lagnat. Kung mataas ang lagnat ng pasyente, maaari siyang bigyan ng gamot sa lagnat, gaya ng paracetamol, acetaminophen, o Iwasan ang pagbibigay ng aspirin sapagkat maaari itong magpalabnaw ng dugo o o magdulot ng pinsala sa utak at atay ng pasyente.
 • Pag-inom ng gamot sa sakit ng ulo. Ang mga gamot sa lagnat na nabanggit ay maaari ring gamiting gamot upang mawala ang sakit ng ulo. Ang mga ito ay nagtataglay din ng analgesic property upang labanan ang anumang pananakit na nararamdaman ng katawan.
 • Paggamit ng antihistamine. Maaari ring gumamit ng mga antihistamine na gamot upang mawala ang pangangati ng katawan dahil sa mga pantal. Maaaring magreseta ang doktor ng mga iniinom na tableta o kaya naman ay calamine lotion. Ang calamine lotion ay isang uri ng antihistamine na ipinapahid sa balat.

Kung hindi bumisa ang mga gamot, maaaring dalhin ang pasyente sa ospital upang doon bigyan ng lunas na medikal na gaya ng mga sumusunod:

 • Paglalagay ng suwero. Kapag ang mga sintomas ng tigdas-hangin ay medyo malubha, maaaring manatili ang pasyente sa ospital at kabitan ng suwero. Makatutulong ito upang hindi maging dehydrated ang pasyente. Mas mabilis kasing mawalan ng tubig sa katawan ang taong may tigdas-hangin sapagkat mayroon siyang lagnat at mas mabilis ang kanyang paghinga.
 • Pagsasailalim sa hyperimmune globulin treatment. Ang hyperimmune globulin treatment ay karaniwang ibinibigay sa mga buntis na naapektuhan ng tigdas o tigdas-hangin. Nakatutulong ito upang malabanan ng katawan ng ina ang virus upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon ang kanyang panganganak. Karaniwang ibinibigay ang hyperimmune globulin sa pamamagitan ng intramuscular injection o pagtuturok sa braso o kalamnan.

Bukod sa pag-inom ng mga gamot, mainam ding gawin ang mga sumusunod na simpleng lunas:

Image Source: unsplash.com

 • Pag-inom ng maraming tubig. Dahil sa pagtaas ng temperatura ng katawan, maaaring magkaroon ng dehydration ang pasyente. Upang mapalitan ang mga nawalang tubig sa katawan, uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng tubig. Maaari ring makatulong ang pag-inom ng tubig upang mawala ang ubo at sipon ng pasyente.
 • Pag-inom ng mga tsaang herbal. Maaari ring uminom ng mga tsaang herbal upang mawala ang mga sintomas na gaya ng ubo at sipon. Ilang maiinam na tsaang herbal para sa ubo at sipon ay lagundi, oregano, at luya. Puwede ring gumawa ng calamansi juice.
 • Pagkain ng mga matutubig na prutas at gulay. Malaki rin ang naitutulong ng pagkain ng matutubig na prutas at gulay upang malabanan ang Halimbawa ng mga prutas at gulay na mainam para sa may tigdas-hangin ay pakwan, ubas, melon, kamatis, at kintsay
 • Pagkain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina C. Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina C ay nakatutulong upang lumakas ang immune system ng katawan. Nakatutulong ang bitamina C sa paglaban ng mga virus at iba pang uri ng mikrobyo. Upang mas mabilis na gumaling sa kondisyon, kumain ng broccoli, repolyo, cauliflower, berries, bawang, kangkong, lemon, dalandan, orange, mangga, papaya, pinya, patatas, at iba pa.
 • Pagligo gamit ang maligamgam na tubig. Maaaring mabawasan ang pangangati na dulot ng tigdas-hangin sa pamamagitan ng paliligo gamit ang maligamgam na tubig. Puwede namang maligo lalo na kung hindi naman mataas ang lagnat ng pasyente. Subalit, kung mataas ang lagnat ng pasyente at hindi pa niya kayang maligo, maaari namang dampian ang balat ng bimpong binasa ng maligamgam na tubig upang mabawasan ang pangangati.
 • Pagsusuot ng komportableng damit. Upang manatiling presko ang katawan, magsuot ng maluwag o komportableng damit. Nakatutulong ito upang hindi gaanong pagpawisan ang katawan. Ang sobrang pawis kasi ay maaari lamang magdagdag ng pangangati sa pasyente.
 • Pagpapahinga. Ayon sa mga pag-aaral, mas mabilis na gumaling ang katawan habang natutulog. Ang katawan kasi ay gumagawa ng mga cytokine na nakatutulong sa pagpuksa ng virus. Iminumungkahi ng mga doktor na matulog ang mga may sakit ng 8 hanggang 10 oras upang mas mabilis na gumaling.

Habang nagpapagaling sa tigdas-hangin, manatili muna sa kuwarto upang hindi makahawa ng iba. Lubos itong nakahahawa at 90% ng mga taong hindi nabakunahan ng MMR vaccine ay tiyak na magkakaroon nito.

Kung ang nagkaroon ng tigdas-hangin ay matanda, maaari naman itong gamutin kahit nasa bahay lamang. Subalit kapag isang sanggol o buntis ang nagkaroon nito, iminumungkahi na dalhin agad sa doktor upang masuri nang maayos ang kanilang kondisyon. Dahil mas mahina ang kanilang mga resistensya, mas mabilis silang magkaroon ng mga komplikasyon.