Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Walang gamot sa tigdas. Subalit, kinakailangang lapatan ng lunas ang mga sintomas nito upang maiwasan ang paglala nito at ang pagkakaroon ng anumang uri ng komplikasyon. Ang mga sintomas ng tigdas ay karaniwang nawawala pagkaraan nang 7 hanggang 10 na araw.

Maaaring gawin ang mga sumusunod para lunasan ang mga sintomas ng tigdas:

  • Pag-inom ng maraming tubig o likido upang maiwasan ang dehydration.
  • Ang batang nilalagnat dulot ng tigdas ay dapat na painumin ng gamot na pampa hupa rito. Nakatutulong din ito para maalis ang pananakit ng katawan. Ang mga batang wala pang 16 na taong gulang ay hindi dapat pinaiinom ng aspirin. Maaaring Tylenol o kaya ay ibuprofen ang ipainom.
  • Bawasan ang liwanag na pumapasok sa silid upang malunasan ang pagiging maselan sa araw ng may tigdas.
  • Ang pagmumuta sa paligid ng mga mata ay dapat punasan ng malinis na pamunas na binabad sa maligamgam na tubig.
  • Gumamit ng mga humidifier sa halip na uminom ng cough syrup upang lunasan ang pag-ubo na sanhi ng tigdas.
  • Bigyan ng mga pagkaing mayaman sa bitamina A ang may tigdas. Nakatutulong ito upang maiwasan ang mga komplikasyon. Subalit, ang pag-inom ng vitamin A supplement ay dapat na ayon sa payo ng mga doktor.