Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Madali lamang malunasan ang tipus, lalo na kung ang pasyente ay nadala agad sa doktor. Upang malunasan ang sakit na ito, maaaring bigyan ang pasyente ng mga sumusunod na gamot:

  • Doxycycline. Ang pinakamabisang antibiotic na ginagamit para sa lahat ng uri ng tipus ay ang doxycycline. Kahit isang dosage pa lang ang natatanggap ng pasyente, maraming mga sintomas na ang maiibsan. Kung pinaghihinalaan na tipus ang sakit ng pasyente, karaniwang ibinibigay ito agad upang magamot ang impeksyon kahit hindi pa nakikita ang mga resulta ng diagnostic test. Karaniwan kasing inaabot ng isang linggo bago makita ang mga resulta. Kung hindi naman tipus ang lumabas na resulta, mainam pa rin ang doxycycline sa katawan sapagkat ito ay isang pangkaraniwang gamot na ginagamit sa iba’t ibang mga uri ng impeksyon at sakit.
  • Ciprofloxacin. Ang ciprofloxacin ay isa ring uri ng antibiotic. Ibinibigay lamang ito kapag hindi naging mabisa ang doxycycline para sa pasyente.

Karamihan ng mga pasyenteng nakatanggap ng lunas ay nagsisimulang umayos ang pakiramdam pagkatapos ng 48 oras. Ganunpaman, kailangang tapusin ang pag-inom ng mga antibiotic na inaabot ng 7 hanggang 10 araw.

Kung noon ang tipus ay kinatatakutan dahil ito ay nakamamatay, maaari ng mabawasan ang pangamba sapagkat mayroon namang mga gamot na maaaring makatulong upang malunasan ito. Ang kinakailangang lamang gawin ng pasyente ay magpakonsulta sa doktor kung siya ay nakararamdam ng mga sintomas upang agad na malapatan ng lunas ang kondisyon.