Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Kung maaapektuhan ng type 2 diabetes, ito ay hindi na gagaling sapagkat isa itong pangmatagalang kondisyon. Subalit, may mga paraan naman upang maiwasan ang pagtaglay nito. Maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na gamot at lunas upang mapangasiwaan ang diabetes:

  • Magbawas ng timbang. Ang labis na timbang ay maaaring magdulot ng insulin resistance. Upang hindi magkaroon ng insulin resistance, magbawas ng timbang sa pamamagitan ng pagkontrol ng pagkain at pag-eehersisyo araw-araw.
  • Kumain ng masusustansyang mga pagkain. Para sa mga taong diabetic, mas mainam kumain ng mga prutas, gulay, at isda. Subalit, iwasan ang pagkain ng mga matatamis na prutas. Bagama’t ito ay mas mainam kaysa sa mga pagkaing may artipisyal na tamis, nakapagpapataas pa rin ito ng blood sugar level. Mainam din kumain ng mga mapapait na gulay gaya ng ampalaya sapagkat may mga sangkap ito na natutulad sa Kung magluluto naman ng mga pagkain, pinakamainam ang mga pagkaing pinasingawan at nilaga. Kahit puros gulay at isda ang kinakain, kung ang pagluluto naman sa mga ito ay palaging gisa at prito, makasasama ang labis na mantika sa katawan. Maaari rin namang kumain ng karne subalit kailangang wala itong taba. Sa ibang mga kaso ng diabetes, tuluyang ipinagbabawal sa pasyente ang pagkain ng karne lalo na kung sobrang taas ng blood sugar level.
  • Mag-ehersisyo araw-araw. Maglaan ng kahit 30 minuto sa pag-eehersisyo. Kahit ang simpleng paglalakad at pag-jojogging ay malaki na ang maitutulong upang mapanatili sa normal ang blood sugar level. Nakatutulong ang pag-ehersisyo sa pagbaba ng blood sugar level sapagkat ang mga asukal sa katawan ay nagagamit at nakapapasok sa mga kalamnan sa halip na mapirmi sa daluyan ng dugo.
  • Palagiang suriin ang blood sugar level. Maaari ring imungkahi ng doktor na palagiang suriin ang blood sugar level lalo na kung ang pasyente ay madalas na nakararanas ng pagtaas ng blood sugar level. Ayon sa American Diabetes Association, kailangang pilitin ng pasyente na mapanatili ang blood sugar level sa pagitan ng 70 mg/dl at 130 mg/dl. Maaaring suriin ang blood sugar level sa pamamagitan ng glucose monitoring kit. May nabibiling kit sa mga botika at ito ay kadalasang nagkakahalaga ng 500 pataas. Tuturuan ng nars o doktor kung paano gumamit nito nang sa gayon ay masusuri ang blood sugar level ng kahit nasa bahay lamang.
  • Pag-inom o pagturok ng mga gamot. Kadalasan, ang mga pasyenteng may type 2 diabetes ay mayroon ng mga maintenance medication. Masasabing mataas ang blood sugar level ng taong may type 2 diabetes kapag ito ay nasa 200 mg/dl pataas. Subalit, maaari ng magreseta ng mga gamot ang doktor kung umaabot na ang blood sugar level ng mahigit 130 mg/dl. Maaaring uminom muna ang pasyente ng mga tabletang uri ng diabetes medication gaya ng metformin, sulfonylureas, meglitinides, thiazolidinediones, at marami pang iba upang bumaba ang blood sugar level. Subalit, kung ang blood sugar level ay umabot na sa 200 mg/dl pataas, maaaring magreseta ang doktor ng insulin injection upang mabilis na bumaba ang blood sugar level. Kung ang pasyente ay madalas ng nakararanas ng pagtaas ng blood sugar level, maaaring palagiang kasama na sa gamutan ang insulin injection. Tuturuan ng doktor ang pasyente kung paano ang tamang dosage at kung paano magturok sa kanyang sarili. Ngunit kadalasan, ang insulin injection ay itinuturok sa tiyan.

Kumpara sa type 1 diabetes, ang type 2 diabetes ay mas madaling mapangasiwaan sapagkat ang mga sintomas ay hindi ganoon katindi. Sundin lamang ang mga payo ng doktor upang hindi magkaroon ng mga komplikasyon.