Ang peptic ulcer ay ang tumutukoy sa pagkakaroon ng ulcer o sugat sa mga pader ng bituka, tiyan at esophagus na maaaring magdulot ng matinding kirot sa tiyan. Tinatawag itong gastric ulcer kapag nakaaapekto sa tiyan, duodenal ulcer kung sa unahang bahagi ng bituka, at esophageal ulcer naman kung nasa esophagus. Ito ay kadalasang dulot ng impeksyon ng bacteria na Helicobacter pylori sa mga pader ng mga daluyan ng pagkain. Bagaman kadalasan ay gumagaling naman ng kusa, hindi pa rin ito dapat na isawalang bahala sapagkat maaari itong humantong sa mga mas seryosong komplikasyon.

Paano nagkakaroon ng peptic ulcer?

Ang pagkakaroon ng peptic ulcer o sugat sa mga pader ng daluyan ng pagkain ay nagsisimula sa pagkakaroon ng maliit sugat dahil sa mga asidong nasa loob ng tiyan. Nagaganap ang pagsusugat kung ang asido ay nagiging masyadong matapang o kaya naman ay humihina ang mga mucus na nakabalot sa mga pader at nagsisilbing proteksyon nito. Ang mga maliliit na sugat namang ito ay pinalalala ng impeksyon ng bacteria na Helicobacter pylori na natural na makikita sa mga pader ng mga daluyan ng pagkain na maaaring makapagdulot ng pamamaga.

Image Source: health.clevelandclinic.org

Ano ang mga iba pang dahilan ng pagkakaroon ng ulcer?

Bukod sa reaksyon mula sa asido ng tiyan at impeksyon ng bacteria, ang pagkakaroon ng ulcer ay maaari ring dahil sa mga iniinom na gamot na nabibiling over-the-counter gaya ng aspirin, ibuprofen, naproxen, at iba pa. Ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng iritasyon o pamamaga sa mga pader ng daluyan ng pagkain na humahantong naman sa pagkakaroon ng ulcer.

Sino ang maaaring magkaroon ng ulcer sa tiyan?

Ang mga taong madalas uminom ng alak at mahilig manigarilyo ang pinakamadalas na nagkakaroon ng ulcer. Tumataas din ang posibilidad ng pagkakaroon nito sa mga taong nasa edad 50 pataas, gayun din ang mga taong may karamdaman sa atay, bato at baga. Bukod pa rito, may mga nagsasabi rin na mas mataas ang kaso ng ulcer sa mga taong mayroong kasaysayan ng sakit na ulcer sa kanilang pamilya.

Ano ang mga maaaring komplikasyon ng ulcer?

Ang pagkakaroon ng ulcer ay ay maaaring humantong sa mga mas seryosong komplikasyon kung mapapabayaan. Maari itong magdulot ng matinding pagdurugo sa loob ng katawan  o internal bleeding. May posibilidad din na mabutas ang mga pader ng bituka at tiyan at magkaroon ng impeksyon sa iba pang kalamnan, ang kasong ito ay tinatawag na peritonitis. Ang mga naghilom na ulcer naman ay maaaring maging peklat sa loob ng tiyan na maaari namang magdulot ng pagbabara sa daluyan ng pagkain.