Gamot at Lunas

Image Source: www.health.com

Kung ma-diagnose na mayroong urinary incontinence ang pasyente, ang doktor ay maaaring magmungkahi lamang muna ng mga simpleng paraan upang maibsan ang mga sintomas. Kabilang dito ang mga sumusunod:

  • Pagsisikap sa pagkakaroon ng mas malusog na pamumuhay. Kung ang pasyente ay labis ang timbang, imumungkahi ng doktor na mag-ehersisyo at magbawas ng kinakain ang pasyente. Kung ang urinary incontinence naman ay dulot ng labis na pag-inom ng alak at kape, maaaring ipatigil ito ng doktor.
  • Pagsasagawa ng mga pelvic floor exercise. Upang sumigla ang mga kalamnan ng pantog at makontrol ito, ang pasyente ay maaaring magsagawa ng mga pelvic floor exercise. Ang pinaka-simpleng ehersisyo rito ay ang pagpiga ng mga kalamnan ng pelvic floor. Ang pelvic floor ay ang mga nakapaligid na kalamnan na malapit sa ari. Maaring isagawa ang mga pelvic floor exercise habang nakaupo, nakahiga, o nakatayo. Paulit-ulit lamang pigain ang mga kalamnan ng pelvic floor ng 10 hanggang 15 beses. Maaari ring magsagawa ng mga squat exercise upang tumibay ang pelvic floor.
  • Pagsasagawa ng bladder training. Ang bladder training ay makatutulong upang makontrol muli nang maayos ang pantog. Sa bladder training, sasanayin lamang ang sarili na pigilan ang ihi hanggang sa makayanan ng pasyente na pigilan ang ihi sa mas mahabang oras.

Kung hindi pa rin mapigilan ang pagtagas ng ihi kahit isinasagawa ang mga nabanggit na lunas, maaaring imungkahi rin ng doktor ang mga sumusunod:

  • Paggamit ng mga incontinence product. Ilan sa mga maiiinam na incontinence product ay mga absorbent pad at portable urinal. Sa pamamagitan ng mga produktong ito, mai-iwasan ng pasyente na mabasa ang kanyang kasuotan.
  • Pag-inom ng mga gamot. Ang mga gamot gaya ng anticholinergic, mirabegron, at alpha blocker ay nakatutulong upang mabawasan ang pagka-aktibo ng pantog. Nakatutulong din ang mga gamot na ito upang ma-relax ang pantog.
  • Paggamit ng topical estrogen. Bukod sa mga iniinom na gamot, mayroon ding tinatawag na topical estrogen. Ang gamot na ito ay para sa mga kababaihang Ipinapahid lamang ito sa ari ng babae upang tumaas ang dami ng estrogen hormone sa katawan.
  • Operasyon. Kung hindi gumagana ang mga nabanggit na lunas, maaari ring sumailalim sa operasyon ang pasyente upang mabawasan ang pressure o stress sa pantog.

Kung ang sanhi ng urinary incontinence ay isang pangmatagalang karamdaman gaya ng diabetes, Parkinson’s disease, at iba pa, hindi ito malulunasan kung hindi gagamutin ang kasalukuyang karamdaman. Upang maging mabisa ang bawat lunas na inilalapat, kailangan munang tukuyin kung ano ang tiyak na sanhi nito.