Ligtas bang inumin ang amoxicillin pag buntis?

Q: ligtas ba inumin ang amoxicillin pag buntis?

A: Ang Amoxicillin ay itinuturing na ligtas para sa mga buntis, ngunit ang pag-inom ng antibiotics ay dapat ikonsulta parin sa inyong doktor. Paalala: Iba’t iba ang klase ng antibiotics; at hindi lahat ng sakit ay kinakailangan ng pag-inom ng mga ito.

Para sa listahan ng mga gamot na bawal sa mga buntis, tingnan ang “Mga Gamot na Bawal sa Buntis” sa Kalusugan.PH.