Maaari bang lunukin ang chewing gum?

chewing gumMarami sa atin, kung hindi man lahat, ay naranasan nang makalunok ng nginunguyang chewing gum. Bagaman sobrang bihira o wala naman talagang masamang epekto na maaaring maranasan dahil dito, marami pa rin ang takot o nababahala na makalunok nito dahil sa popular na paniniwalang ang nalunok na chewing gum ay maaaring dumikid sa loob ng sikmura at hindi matunaw sa loob ng maraming taon. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng paniniwalang ito?

 

Ano ang mangyayari kung sakaling malunok ang chewing gum?

Ang chewing gum ay yari sa natural o synthetic na gum resin, mga preservative, pampatamis, at mga artipisyal na pampalasa. Sa pagngunguya ng chewing gum, unti-unting natutunaw ang taglay nitong tamis at mga pampalasa, at ang tanging natitira na lamang ay ang nangunugyang gum resin.

Ayon sa popular na paniniwala, ang nanguyang gum resin ay maaaaring dumikit sa pader ng sikmura at manatili doon ng ilang taon sapagkat hindi ito natutunaw. Sa katunayan, ang paniniwalang ito ay kalahating tama lang. Tama na walang kakayanan ang pantunaw ng tiyan na tunawin ang materyal na ito kung kaya’t posibleng hindi nga matunaw ang gum resin sa loob ng ilang taon kung sakaling mananatili ito sa sikmura. Subalit halos imposible o may napakaliit lamang na posibilidad na dumikit at manatili ang gum resin sa loob ng tiyan dahil sa natural na pagkilos ng daluyan ng pagkain (peristalsis) na pababain ang lahat ng nilunok na pagkain kabilang na ang chewing gum.

Dahil sa peristalsis, ang mga nilunok na pagkain kasama ang chewing gum, ay bumababa sa sikmura patungo sa bituka hanggang sa tuluyan itong lumabas kasama ng pagdumi.

Kailan maaaring makasama ang paglunok sa chewing gum?

Bagaman isang napakabihirang kaso na makasama ang paglunok sa isang piraso lamang ng chewing gum, ang paglunok sa maraming piraso nito ay maaari nang magdulot ng masamang epekto. Ang pagnguya at paglunok sa maraming piraso ng chewing gum ay posibleng makabara sa daluyan ng pagkain at pagmulan ng problema. Ito ay lalong delikado kung ang makakalunok ay mga bata.