Mabahong Hininga o Bad Breath

Ang bad breath o mabahong hininga, tinatawag na halitosis sa terminolohiyang medikal, ay isang karaniwan at hindi kanais-nais na kondisyon para sa maraming tao. Ang mabahong amoy ay maaaring nagmumula sa bibig mismo at sa dila. Dahil nga ito ay nakakabagabag at nakakahiyang kondisyon, maaari din itong magdulot ng emotional stress at pagkabalisa.

Ano ang sanhi ng bad breath?

Image Source: www.futurity.org

Ang ‘di kanais-nais na amoy ay kadalasang nagmumula sa bibig at may ilang bagay na nakaaapekto sa amoy na ito. Narito ang ilan:

  • Pagkain. Ang lahat ng pagkain na kinakain ay maaaring makaapekto sa hininga ng tao. Ito ay dahil sa mga kemikal at substansya na makukuha sa mga pakain sa oras na nagsimula ang proseso ng digestion sa bibig. Ang mga pagkain na may matatapang na kemikal at amoy ay higit na nakaaapekto sa hininga; halimbaya ay ang sibuyas, bawang at iba pang pampalasa.
  • Sigarilyo. Ang mga kemikal na nakukuha sa paghithit ng sigarilyo ay maaaring kumapit sa bibig at magdulot din ng hindi kanais-nais na amoy. Maaari ding magdulot ito ng sakit sa gilagid na isa pang sanhi ng mabahong amoy.
  • Kawalan ng pag-aalaga sa bibig. Kung ang bibig ay mapapabayaan, hindi sisipilyuhin o lilinisin, tiyak na maiipon ang tinga sa ngipin, dila at iba pang bahagi ng bibig na siya namang pinupugaran ng bacteria na nagdudulot din ng masamang amoy. Ang mataas na bilang ng bacteria sa bibig ay maaaring magdulot ng mga sakit na nakadaragdag sa ‘di kanais-nais na amoy.
  • Tuyong bibig. Ang pagiging tuyo ng bibig, na karaniwang kondisyon sa paggising sa umaga o mas kilala natin sa tawag na panis na laway, ay isa ring dahilan ng pagkakaroon ng mabahong hininga. Ang laway kasi y tumutulong pagpapanatiling malinis ng bibig mula sa umaatakeng bacteria.
  • Mga sakit at kondisyon sa bibig. Ang ilang kondisyon sa bibig na dulot ng impeksyon ng bacteria o kaya naman ay sugat, ay maaaring magdulot ng mabahong hininga. Ang bulok na ngipin, pagsusugat ng gilagid o gingivitis, at mga mouth sores o singaw ay nakadaragdag sa mabahong amoy.
  • Iba pang kondisyon sa katawan. May ilang sakit na nakaaapekto sa daluyan ng pagkain gaya ng esophagus at tiyan, pati sa daluyan ng hininga na maaaring magdulo ng mabahong amoy. Halimpawa, kung nakakaranas ng acid reflux mula sa tiyan, maaari itong magdulot ng mabahong amoy.

Sino ang maaaring magkaroon ng bad breath?

Ang lahat ng tao ay hindi ligtas sa pagkakaroon ng mabahong hininga. Wala itong pinipiling edad o kasarian. Kung kaya, makabubuting iwasan o gawan ng paraan ang mga nabanggit na dahilan ng pagkakaroon ng bad breath.