Mabubuntis ka ba kung nakipag-sex habang may period?

 

Q: mabubuntis kaba pag ginamit ka nadyan ang menstruatipn mo?

A: Hindi ka mabubuntis kung ginamit ka habang dinadatnan ka o nireregla, sapagkat ang unang araw ng iyong monthly period ay umpisa ng pitong araw kung kailan ikaw ay ‘infertile’ o hindi maaaring mabuntis. Ngunit ito ay totoo lamang kung regular ang dating ng iyong monthly period. May mga babaeng dinudugo kahit hindi naman nila period. Ang pag-gamit ng contraceptive pills ay isa ring maaaring maka-apekto sa pag-regla. Ngunit sa karamihan ng kababaihan, ang 1-7 araw mula sa umpisa ng pag-regla ay itinuturing na “safe” sa pakikipag-sex dahil hindi maaaring mabuntis ang babae sa panahong ito.

Ito ang basihan ng tinatawag na “calendar method” ng family planning. Sa isang uri nito na tinatawag na Standard Days Method (SDM), makatapos and 1-7 araw na ating nabanggit, may 12 na araw na “fertile” ang babae, o maaaring mabuntis. Pagkatapos ng 12 na araw na ito, ang nalalabing mga araw bago datnan muli ng regla ay “safe” naman. Bagamat ito ay mukhang isang madaling paraan ng family planning, mataas ang bilang ng sumasablay dito sapagkat kailangan talagang eksakto ang iyong pag-kalkula ng mga araw ng pag-regla, at kailangan rin na regular ang pagdating ng mens.