May gamot ba para maka-iwas sa alak?

 

Q: hi ! ask ko lang po kung meron po bang gamot para maiwasan ang pag inom ng alak?

A: Sa ngayon, walang ganitong klase ng gamot na makakapigil sa mga tao na adik sa pag-inom ng alak. May mga gamot na nakakatulong na sumupil sa pagbalik sa pagiging mang-iinom, ngunit ang mga ito ay nirereseta lamang sa mga taong naitigil na ang kanilang pag-inom.

Ngunit maraming mga programa at stratehiya na nakatulong sa maraming tao na talikuran ang pag-inom ng alak. Kabilang na dito ang pagtukoy sa mga dahilan kung bakit magandang talikuran ang pagiging mang-iinom, paghingi ng suporta sa isang doktor, kapamilya, o ‘counselor’ na maaaring magbigay-gabay tungo sa tuluyang pag-iwas sa alak.

Ang pagkakaroon ng mga kasamahan na nais ding umiwas sa alak at ang pagbuo ng samahan o grupo na ang layon ang mapigilan ang pag-inom (support group) ay malaking bagay din. Ikonsulta sa doktor o iba pang health professional kung saan maaaring makahingi ng ganitong tulong.