Tungkol sa Mediko.ph

Ang Mediko.ph ay naglalayon na maging pangunahing sanggunian ng kaalamang pangkalusugan sa Pilipinas. Sinisiguro din namin na ang aming mga sulatin ay tiyak at madaling maintindihan, sa pamamagitan ng wikang Filipino. Dagdag dito, hangad namin ay ang pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyong medikal upang makatulong sa pagtaguyod ng malusog at wastong paraan ng pamumuhay para sa lahat ng mga Pilipino.

Lahat ng aming mga mambabasa ay maaari ring ipagpanatiling napapanahon ang kanilang kaalamang pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-antabay at pagbasa sa aming mga balitang pangkalusugan.”