Mga kaalaman tungkol sa pagkabulag at panlalabo ng paningin

Ang pagkabulag ay tumutukoy sa kondisyon kung saan ang parehong mata ay nawawalan ng abilidad na makakita. Dito’y walang liwanag na makapapasok sa mata at makapagbibigay mga larawang kayang makita ng taong may normal na paningin. Mistulang kadiliman lamang ang lahat ng nakikita. Ang panlalabo ng paningin (visual impairment) ay isa ring kondisyon na maaaring maiugnay at humantong sa tuluyang pagkabulag.

Gaano kalaganap ang kondisyon ng pagkabulag?

Tinatayaang aabot sa 285 milyong katao sa buong mundo ang apektado ng pagkabulag at panlalabo ng paningin. At higit 82% ng mga kaso nito ay nakaaapekto sa mga matatandang ang edad ay 50 na taon o higit pa.

Ano ang mga sanhi ng pagkabulag?

Ang pagkabulag ay maaaring dulot ng ilang mga kaganapan at kondisyon na nakaaapekto sa kalusugan ng mata. Ang mga karamdaman tulad ng diabetes, glaucoma, macular degeneration, pati na ang mga aksidente at impeksyon na makapipinsala sa mata, ang mga karaniwang sanhi ng pagkabulag ng marami sa mundo. Sa mga mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas, katarata ang nangungunang dahilan ng kawalan ng abilidad na makakita.

Maituturong dahilan din ng pagkabulag ang kakulangan sa Vitamin A, at mga problema sa ugat na daluyan ng dugo patungo sa mata.

Ang iba pang posibleng dahilan ng pagkabulag at panlalabo ng pangingin ay ang mga kondisyon ng myopia, hyperopia o astigmatism, ngunit ang mga ito ay maaari namang maitama sa tulong ng pagsusuot ng salamin namay tamang sukat.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkabulag at panlalabo ng paningin?

Image Source: www.freepik.com

Edad na 50 taon pataas.

Karamihan ng kaso ng problema sa paningin ay nararanasan ng mga taong may edad na 50 taon o higit pa. Ang pagtanda ng katawan at pagkakaroon ng iba’t ibang mga sakit na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mata ang siyang nakapagpapataas ng posibilidad ng panlalabo o tuluyang pagkawala ng paningin.

Mga kabataang may edad na 15 taon pababa.

Mataas din ang posibilidad ng pagkakaroon ng porblema sa paningin sa mga kabataan na mas bata sa 15 na taon ang edad. Sinasabing 12 milyon na kabataan sa buong mundo ang may problema sa paningin, bagaman ang mga ito ay maaari namang maitama sa tulong ng pagsusuot ng salamin sa mata.