Mga kaalaman tungkol sa pagkabulol o lisping

Ano ang pagkabulol?

Ang pagkabulol (Ingles: lisping; terminolohiyang medikal: functional speech disorder) ay ang pagiging hirap na bigkasin ang iba tunog na bahagi ng pananalita, gaya ng ‘s’, ‘z’, ‘r’, ‘l’, o ‘th’. Halimbawa, ang salitang ‘sikap’ ay maaaring mabigkas na ang parang ‘thikap’.

Ano ang sanhi o dahilan ng pagkabulol?

Gaya ng maraming sakit, hindi madaling matukoy ang nag-iisang dahilan kung bakit ang isang tao ay nabubulol, ngunit karaniwan, ito’y kombinasyon ng mga problema sa hugis at anyo ng mga bahagi ng lalamunan ang bibig na responsible sa pagsasalita, problema sa pagkakatuto ng pananalita noong bata, at mga iba pang bagay. Maaari ding konektado ito sa diprensya sa pakikinig, problema sa tainga, pagkakasalit, at iba pa.

Normal lang ba ang pagkabulol sa mga bata?

Oo sa umpisa ng pagsassalita, hindi pa gaanong kabisado ng mga bata ang pagbigkas ng iba’t ibang kataga, kaya ang kanilang pananalita ay parang bulol. Subalit sa edad apat hanggang liming taon ay kalimitan nawawala na ang pagkabulol ng mga bata.