Mga pagsusuri sa ngongo (cleft palate) at bingot (cleft lip)

Sapagkat ang ngongo at bingot ay maaaring makita sa eksaminasyon lamang na pisikal, walang espesyal na pagsusuri o laboratoryo na kelangang gawin sa mga sanggol na may kondisyon na ito. Subalit maaaring magrequest ang doktor ng mga tests upang makita ang mga buto sa mukha sa pamamagitan ng x-ray o CT scan, at kung may iba pang kaugnay na sakit, maaaring magpagawa ng iba’t ibang eksaminasyon.

Sa pamamagitan ng ultrasound at iba pang mga eksaminsyon, maaari naring malaman kung may ngongo at bingot ba ang isang sanggol kahit nasa matris pa ito.