Ano ang mga sintomas ng migraine?

Ilan sa mga sintomas na mararanasan ay ang sumusunod:

  • Matinding pananakit ng ulo na nag-umpisa sa simpleng pananakit. Ito ay maaaring maramdaman sa likurang bahagi ng ulo, sa harap, o kaya naman sa gilid.
  • Pagsusuka at pananakit ng sikmura
  • Kawalan ng gana sa pagkain
  • Pamumutla
  • Pagkahilo
  • Madaling mapagod
  • Panlalabo ng paningin
  • Sensitibo sa liwanag, ingay o amoy

Ang migraine ay maaring tumagal ng ilang oras hanggang isang linggo depende kung gaano ito’y kalala.