Mga sintomas ng ngongo (cleft palate) at bingot (cleft lip)

Sa maraming mga kaso, ang ngongo at bingot ay natutukoy na kaagad base sa itsura ng sanggol sa pagkapanganak. Ang pagkakaron ng hiwa o butas sa gitna ng labi ay isang marka ng pagkakaron ng kondisyon na ito, at kasama na rin dito ang diperensya sa pagsasalita at minsan, sa pakikinig.

Bukod dito, kung ang pagkakaron ng bingot o ngongo ay bahagi ng isang ‘syndrome’ o iba’t ibang sakit na may kaugnayan sa isa’t isa, maaari ring magkaron pa ng ibang sintomas gaya ng karagdagang pagbabago sa anyo ng mukha, problema sa tenga at mata, at sakit sa iba’t ibang bahagi ng katawan.