Nakakahawa po ba ang tigdas hangin?

Q: Nakakahawa po ba ang tigdas hangin?

A: Oo, nakakahawa ang tigdas hangin o german measles sa mga taong hindi pa nagkakaroon nito na hindi nabakunahan noong sila’y bata pa. Ang pagkakahawa ng karamdamang ito ay sa pamamagitan ng paglanghap ng virus na siya namang naikalat sa hangin ng taong may tigdas hangin.

Tingnan ang artikulo tungkol sa tigdas-hangin sa Mediko.PH para sa karagdagang kaalaman.