Paano maka-iwas sa bulate sa tiyan?

 

Ang pag-iwas sa bulate sa tiyan ay makakamit sa pamamagitan ng pagiging maingat sa pagluluto at pagkain. Ang mga sumusunod ay ilang paraang upang maka-iwas sa bulate sa tiyan:

1. Huwag nang isubo o kainin ang anumang pagkain na nalaglag. Walang “5 seconds” o “10 seconds” na patakaran. Basta nalaglag, huwag nang kainan.

2. Maghugas ng kamay gamit ng sabon at tubig bago humawak ng pagkain.

3. Hugasan ng mabuti, talupan, o lutuin ang mga sariwang gulay at prutas bago kainan, lalo na kung ang mga ito ay tumubo sa lupa na ginamitan ng dumi ng tao o hayop bilang pampataba ng lupa.

4. Dumumi lamang sa mga nakatakdang lugar (hal. banyo) at iwasang dumumi sa lupa. Kung ito’y hindi maiiwasan, maghukay ng anim na pulgada o higit pa at ito’y ibaon dito.

5. Hikayatin ang mga opisyal ng inyong baranggay at bayan na siguraduhing epektibo at malinis ang ‘sewage disposal systems’ o ang wastong pagtatapon ng dumi.

6. Sa pakikipag-sex, ang pagdidila sa puwit (o ‘anilingus’) ay isa ring paraan na pwedeng makuha ang bulate sa tiyan, kaya’t ang pag-iwas dito ay isa ring paraan upang makaiwas sa pagkakaron ng bulate sa tiyan.