Paano maka-iwas sa sakit na Ebola?

Ang pinakamainam na paraan ay ang pag-iwas sa mga lugar na may kompirmadong mga kaso ng Ebola.

Subalit kung ikaw ay nasa isang bansa na may mga kaso ng Ebola, hindi din naman dapat mabahala dahil hindi naman ito nakakahawa kung malayo ang pasyente sa inyo. Siguraduhin na lamang nag magsuot ng angkop ng damit at protective gear gaya ng gloves, mask, gown, goggles, at iba pa. Sundin ang patakaran ng inyong ospital o kompanya tungkol ito.

Sa kasalukuhan, wala pang natutuklasan na bakuna laban sa Ebola.