Paano maka-iwas sa tigdas-hangin o german measles?

Simple lamang ang pag-iwas sa tigdas-hangin: pagpapabakuna laban ito. Para sa mga bata at matanda, madali na lamang ngayong maiwasan ang tigdas-hangin. Magpunta lamang sa inyong doktor o ospital upang magpaturok ng bakuna. Ito’y lalong mahalaga sa mga kababaihang nais magdalang-tao na hindi pa nagkakaro ng tigdas-hangin, sapagkat ang ‘congenital rubella’ ay isang komplikasyon ng pagkakaron ng tigdas-hangin habang buntis na nakaka-apekto sa baby.

Tingnan ang mga rekomendado bakuna sa mga baby.

Tingnan ang sagot sa tanong tungkol sa congenital rubella.

TIGDAS-HANGIN SA KALUSUGAN.PH
Mga kaalaman sa tigdas hangin
Mga sintomas ng tigdas-hangin
Paano malamn kung may tigdas-hangin
Ano ang gamot sa tigdas-hangin?
Paano maka-iwas sa tigdas-hangin?