Paano makaiwas sa Allergic Rhinitis?

Ayon sa mga eksperto, mahirap iwasan ang Allergic Rhinitis lalo pa’t nagkalat sa hangin ang mga allergens o mga possibleng sanhi ng iritasyon. Bagaman maaari naman itong makontrol kung lalayo sa mga bagay na nakapagdudulot ng allergy.