Paano makaiwas sa allergy?

Dahil ang pagkakaroon ng allergy ay kadalasang namamana mula sa magulang, walang malinaw na paraan para ito ay maiwasan. Ang tangi lamang magagawa ay ang pag-iwas sa mga bagay na nakapagdudulot ng allergic reaction sa katawan. Halimbawa, kung may allergy sa alikabok, makabubuti ang pagpapanatiling malinis ng kapaligiran. Kung may allergy naman sa balahibo ng hayop, makabubuti kung lalayo sa mga ito. Kung may allergy naman sa mga pagkain, makabubuting ipaalam sa magluluto ang pagkakaroon ng allergy sa isang partikular na pagkain upang makaiwas na mahainan ng pagkain na ito. Kung hindi naman, ay ugaliin magtanong kung ano ang mga sangkap sa kakaining pagkain. Gayundin sa mga gamot na iinumin. Ang pinakamabisang paraan sa pag-iwas sa allergy ay ang kalinangan sa mga bagay na magsasanhi nito sa katawan.