Paano makaiwas sa bangungot?

Ayon pa rin sa mga matatanda, makakatulong daw sa pag-iwas sa bangungot kung iiwas sa pagkain ng marami o pag-inom ng sobrang alak bago matulog. Bagaman walang sapat na pag-aaral na makapagpapatunay sa mga paraan o paniniwala ng mga matatanda, ang mga ito ay suhestiyon lamang na maaari pa rin sundin. Kung ikaw ang binabangungot, magpatingin sa doktor para masiguradong wala kang ibang sakit na maaaring magkomplika sa bangungot. Siguraduhin ding madaling matutugunan ng doktor o ospital ang emergency kung sakaling ikaw ay bangungutin.