Paano makaiwas sa beke o mumps?

Sa Pilipinas at maraming bansa, ang bakunang MMR o Mumps, Measles, and Rubella vaccine ay mabisang proteksyon laban sa mumps (beke), measles (tigdas), at rubella (german measles o tigdas). Ang MMR ay karaniwang ibinibigay sa unang kaarawan ng isang baby (1 taon o 12 buwan). May pangalawang turok rin na ibinigay bago pumasok sa iskwelahan ang isang bata, sa edad na 4-5. Hindi karaniwan ang beke sa mga matatanda ngunit kung hindi pa nagkaroon nito, mas magandang magpabakuna pa rin kahit matanda na. Siguraduhing may bakuna laban sa beke ang buong pamilya!

Dapat lamang tandaan na ang bakuna para dito ay hindi rekomendado kung:

  • ikaw ay buntis, at may balak magbuntis sa susunod na 4 na linggo
  • ikaw ay may allergy sa bakuna
  • ikaw ay may mababang resistensya dulot ng ibang kondisyon gaya ng HIV infection