Paano makaiwas sa Bipolar Disorder?

Ang pagkakaroon ng bipolar disorder ay hindi kayang maiwasan, bagaman mayroong mga hakbang na maaaring gawin upang makaiwas sa sintomas na mararamdaman:

  • Unang-una, kinakailangan ang regular na gamutan na pangmeyntena sa mood ng tao. Sa paraang ito, maiiwasan ang mga biglaang pagtaas o kaya’y pagbagsak ng mood.
  • Makakatulong din ang  konsultasyon at paghingi ng payo (counseling) mula sa mga eksperto gaya ng psychologist at psychiatrist.
  • Isa pang makakatulong na makaiwas sa mga masasamang epekto ng bipolar disorder ay ang pagsasailalim sa psychotherapy. Kailangan lang sunding mabuti ang lahat ng payo ng eksperto.