Paano makaiwas sa Bird Flu?

Ang pinakamainam na paraan ng pag-iwas sa sakit na Bird Flu ay ang pagiging maingat at maagap. Narito ang ilan sa mga mabuting hakbang sa pag-iwas sa sakit:

  • Laging maghuhugas ng kamay lalo na bago o pagkatapos humawak ng buhay na manok, o anumang ibon.
  • Tiyaking naluto ng husto ang mga manok.
  • Huwag mag-aalaga basta-basta ng mga ibon na maaaring apektado ng sakit.
  • Huwag hahawak ng mga ibon na may sakit gamit ang kamay na walang gloves o anumang proteksyon.
  • Laging gumamit ng gloves, face mask, at goggles, kung haharap sa mga ibon na may sakit.
  • Agad na iulat sa awtoridad ang anumang pagkakasakit ng mga alagang ibon
  • Maging maagap at alerto lalo na kung magtutungo sa lugar na may napapabalitang kaso ng sakit.

May bakuna ba laban sa sakit na Bird Flu?

Bagaman mayroon ngang bakuna na epektibo laban sa sakit na bird flu, ang suplay nito ay hindi sapat para makuha nang basta-basta. Ang bakuna para sa karaniwang trangkaso ay hindi epektibo para sa sakit na dulot ng Bird Flu virus.