Paano makaiwas sa heatstroke?

Ang pagkaka-heatstroke ay napakadaling mapansin at kayang-kaya maiwasan. Kaya naman, simple lang din ang mga paraan para maiwasan ang sobrang pag-init ng katawan o overheating. Narito ang ilan sa mahuhusay na hakbang:

  • Magsuot ng maluluwag na damit sa panahon ng tag-init.
  • Umiwas sa pagkakaroon ng sunburn sapagkat maaaring maapektohan ng kondisyon ito ang abilidad ng katawan na i-regulisa ang temperatura sa loob ng katawan.
  • Uminom ng maraming tubig sa panahon ng tag-init.
  • Huwag mananatili nang matagal sa lugar na sobrang init gaya ng sasakyan na nakaparada sa katirikan ng araw.
  • Hanggat maaari, huwag lumabas ng bahay sa oras na 10AM hanggang 4PM kung kailan pinakamatindi ang init ng araw.
  • Huwag biglaang pupunta sa mga lugar na mainit, tiyaking nasa tamang kondisyon ang katawan bago lumipat sa lugar na mainit na hindi nakasanayan ng katawan.
  • Maging alisto sa init ng kapaligiran lalo na kung dumaranas ng ilang kondisyon gaya ng pagiging obese o sobrang timbang.
  • Kung nakararamdam na ng sobrang init ng katawan, magtungo sa lugar na may lilim, presko at may malamig na hangin.