Paano makaiwas sa Hepatitis A?

Dahil ang hepatitis ay isang sakit na kadalasang naipapasa sa pagkain, ang pagpapanatiling malinis ng katawan, gayun din sa pagiging malinis sa preparasyon ng pagkain, ang mga susi sa pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit na ito. Narito ang iba pang hakbang na makakatulong sa pag-iwas sa Hepatitis A:

  • Pagpapaturok ng bakuna laban sa Hepatitis A. Tiyaking may bagong turok ng bakuna laban sa hepatitis lalo na kung mataas ang panganib ng pagkakaroon nito
  • Uminom ng malinis na tubig. Tiyaking ang tubig na iinumin ay napakuluan, nasala o galing sa bote kung sakaling dadayo sa ibang lugar.
  • Iwasan ang ‘di ligtas na paraan ng pakikipagtalik. Ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, ang di paggamit ng condom, at pagsasagawa ng oral at anal sex ay nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng hepatitis A. Iwasan ito hanggat maaari.
  • Ugaliing maghugas ng kamay. Maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo.
  • Iwasan ang pagahanda ng pagkain kung may impeksyon ng hepatitis A. Kung may sakit na hepatitis, magpahinga na lamang at iwasan ang humawak sa inihahandang pagkain.