Paano makaiwas sa insomnia o hirap makatulog?

Ang sagot sa kung paano makakaiwas sa insomnia ay nakasalalay sa mabuting pamamaraan ng pagtulog at pamumuhay sa pang-araw-araw. Kinakailangan sundin ang mga sumusunod:

  • Regular na pag-eehersisyo. Ang pagiging aktibo sa umaga ay makakatulong sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog sa gabi.
  • Bawasan ang siyesta o ang pagtulog sa hapon. Ang pagtulog sa hapon maaaring makaapekto sa pagtulog sa gabi.
  • Bawasan ang pagkonsumo ng pagkain at inuming may caffeine, alcohol at tumigil sa pagsisigarilyo. Ang mga bagay na ito nakaaapekto sa mas madaling pagtulog. Kaya’t mas mainam na ang mga ito ay maiwasan.
  • Matulog ng alinsunod sa oras. Kailangang panatilihin ang tamang oras ng pagtulog, gayundin ang paggising sa umaga.
  • Alamin ang gamot na iniinom. Ipatingin sa eksperto kung ang gamot na iniinom ay nakaka-kontribyut sa pagkakaroon ng insomnia o hirap sa pagtulog. Basahin din ang mga sangkap na nakasulat sa label ng gamot, maaaring ito ay may sangkap na caffeine na nakaka-gising.