Paano makaiwas sa kuliti (stye)?

  • Huwag kusutin ang mata ng hindi naghuhugas ng kamay. Ang maduming kamay ang magdadala ng bacteria na sanhi ng kuliti.
  • Magsuot ng protekson sa mata tulad ng safety goggles kung kinakailangan.
  • Magpalit ng ginagamit na kolorete o make-up kada 6 buwan. Ang bacteria ay maaring manirahan sa mga make-up.
  • Kung madalas ang pagkakaroon ng kuliti, ugaliin ang paghuhugas ng mata gamit ang malinis na tubig at kaunting baby shampoo