Paano makaiwas sa leptospirosis?

Heto ang ilan sa mga epektibong paraan para maka-iwas sa leptospirosis:

  • Iwasang mabasa o malublob sa tubig-baha ang katawan, lalo na ang mga sugat
  • Kung lulusong sa tubig-baha, gumamit ng botas at iba pang kagamitan
  • Ang pagkakaron ng alipunga at galos sa paa ay maaaring magsilbing daan para makapasok ang leptospirosis sa katawan. Agapan ang alipunga (bisitahin ang artikulo).
  • Pagbawalan ang mga anak na maglaro sa tubig-baha o anumang tubig na hindi dumadaloy
  • Pagtibayin ang resistensya ng pamilya sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya
  • Magpatingin kaagad sa doktor kung may mga sintomas ng leptospirosis